Clicky

Một nhân viên muốn cải thiện tốc độ xử lý công việc của mình nên tự tạo ra phần mềm để làm thay các tác vụ lặp lại. Bản quyền phần mềm này có thuộc sở hữu của doanh nghiệp, nơi mà người nhân viên này đang làm việc không?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên